Onze Visie

De relatie die wij aangaan met de kinderen en hun ouders vormt de kern van de opvoeding in een kinderdagverblijf.. De basis van ons pedagogisch beleid is dan ook een weldoordachte visie op de ontwikkeling van kinderen, de werking van het kinderdagverblijf en ons handelen als opvoeder.

 

Onze visie is vooral gericht op het behouden van een familiale sfeer binnen een pedagogische context. De opvang is als het ware een tweede thuis voor onze kinderen, waarin geduld en creativiteit een belangrijke rol spelen.

We willen meer dan ‘opvang’ aanbieden en waarmaken dat de kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen. Als begeleider in de opvang hebben wij een gedeelde opvoedingstaak en willen wij ons dan ook profileren als partner in de opvoeding.

 

Het kinderdagverblijf zorgt voor een totaalopvang van de kindjes en richt zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Alle kinderen zijn welkom. Voor zowel baby’s als peuters besteden we aandacht aan de individuele behoefte. Ieder kind is uniek en heeft nood aan aandacht, verzorging en vertroeteling.

Niet alleen de opvang, maar ook de aandacht voor de ontwikkeling maken deel uit van onze zorg. Kinderen ontwikkelen zich stapsgewijs in verschillende ontwikkelingsfasen. Positief opvoeden in een warme en ondersteunende relatie met het kind, biedt het kind de veiligheid om op te groeien binnen een veilige omgeving.

En die veiligheid bestaat uit het aanbieden van structuur. Die structuur vertaald zich in het verzorgen van ritme en routine.

Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria van de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin.

www.tkaboutertje.be